Ukenummer - FAQOfte stilte spørsmål

Spørsmål 1:

Jeg ønsker å legge til ukenummer som en egen kalender, men appen gir en feilmelding om at ingen kalendere ble funnet lokalt eller i iCloud, og henviser meg til appens supportside.

Svar 1:

Appen støtter iCloud-kalendere og lokalt lagrede kalendere. Dette problemet kan oppstå hvis du kun har synkroniserte kalendere, eller har aktivert iCloud på din iPhone/iPad uten at kalendersynkronisering er aktivert for iCloud.

1. Hvis du har iCloud aktivert, men ikke aktivert kalendersynkronisering for iCloud, går du til innstillinger->iCloud og aktiverer kalendersynkronisering. Da vil du kunne legge til ukenummer som en tilleggskalender.

Hvis du ikke ønsker å bruke iCloud til kalender så går du tilbake til innstillinger->iCloud og skrur av kalendersynkronisering og velger «Behold på iPhone/iPad». Så går du til kalenderappen og sjekker at «Ukenummerer» og evt. andre kalendere som ble lagt inn når du aktiverte iCloud ligger under «På iPhone»/»På iPad». Ev.t andre kalendere kan da slettes fra iPhone/iPad uten at det påvirker iCloud-kalendere på andre enheter. Kalenderen «Ukenummer» blir da liggende lokalt på iPhone/iPad.

2. Hvis du ikke har iCloud aktivert, og du bare har synkroniserte kalendere (exchange, gmail osv) og ingen lokalt lagrede kalendere i kalenderappen kan du legge til kalenderen ved å aktivere iCloud, eller ved å får iOS til å opprette lokale kalendere på følgende måte:
Gå til innstillinger->Mail, kontakter, kalendere og velger din kalenderkonto (exchange/gmail/osv) under «kontoer». Der deaktiverer du kalendere og velger «Slett fra iPhone». Så åpner du ukenummerappen og legger til ukenummer som tilleggskalender. Sjekk at kalenderen ligger under «På iPhone»/»På iPad» i kalenderappen. Så går du tilbake til innstillinger->Mail, kopntakter, kalendere og velger din kalenderkonto under «kontoer», og aktiverer kalendere igjen. Da gjenopprettes din synkroniserte kalender, mens «Ukenummer» blir liggende lokalt på iPhone/iPad.

Grunnen er at iOS ikke lar en app opprette en ny lokal kalenderdatabase, og derfor må brukeren selv be iOS til å gjøre dette ved å skru av synkroniserte kontoer med kalender.


Spørsmål 2:

Kan jeg endre farge på de små grå prikkene som vises på datoer med kalenderoppføringer i månedsvisning på iPhone i iOS7 og iOS8?

Svar 2:

Nei dessverre, dette er slik Apples kalenderdesign er laget. Fargen på kalenderen vises bare i ukesvisning (liggende skjerm) og dagvisning.


Spørsmål 3:

Er det mulig å legge til ukenummer i en annen kalender enn standardkalenderen?

Svar 3:

Ja da! Gå til innstillinger -> Mail, kontakter, kalendere og bytt standardkalender under "KALENDERE", så legger du til ukenummer. Etterpå går du tilbake til innstillinger og bytter tilbake til den standardkalenderen du hadde før.


Har du andre spørsmål eller forslag til forbedringer? Ta kontakt under eller bruk knappen "Gi tilbakemelding til utvikler" i appen.


Created by BlackTie.co - Attribution License 3.0 - 2013